Jalan Keberkahan


Kami para dermawan dan simpatisan yang berhimpun di
Yayasan Khairul Ummah Amanah
menempuh SHODAQOH sebagai jalan
keberkahan hidup kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Kami yakin dengan janji Allah SWT:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.
(Q.S. Al-Baqarah: 261)